درباره طرح جهاد مهربانی

در نزدیکی ما همسایه های نیازمندی به دلایل مختلف از جمله بیماری، اشتغال، عدم حمایت تحصیلی، مشکلات حقوقی و خانوادگی و نظایر آن با مسائل بسیاری رویرو هستند.جهاد مهربانی با هدف جذب مشارکت های مردمی همه اقشار جامعه برای حل مسائل خانواده های نیازمند و با کمک شهروندان و با تخصص های مختلف صورت می پذیرد.

همیار کیست؟
پزشکان، معلمین، مشاورین، مددکاران ، حقوق دانان ، مهندسین ، متخصصان حوزه های خدماتی-تاسیساتی، تاکسیرانان و هر فردی با هر مهارت و تخصصی با نذر وقت خود بطور مستمر و یا به مناسبت های خاص، در جهت کمک به نیازمندان و حل آسیبهای اجتماعی و استحکام ریشه های فرهنگی کشور خود تلاش می کنند
همه می توانیم با شرکت در این طرح گامی برای حل مسائل نیازمندان شهرمان برداریم.
همه باهم جهاد مهربانی

وقتمان را نذر کنیم

در هر شغلی که هستید و هر مهارتی که دارید می توانید با نذر وقت و مهارت خود، در حوزه های آموزشی، بهداشت و درمان، حمل و نقل اشتغال مشاوره، خدمات ساختمانی ، همیار خانواده های نیازمند و محروم شهر تهران باشید.

jahad-mehrabani_new-logo500